nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

Interdyscyplinarna Konferencja Szkoleniowa "Projekt badań z zastosowaniem PTZ - D prof. Edwarda Ozimka"

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Interdyscyplinarnej Konferencji Szkoleniowej
"Projekt badań z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D
prof. Edwarda Ozimka" - etap I.

logo Bonum Commune

W dniu 27 listopada 2015 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła Interdyscyplinarna Konferencja Szkoleniowa pt. "Projekt badań z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D prof. Edwarda Ozimka - etap I" pod Honorowym Patronatem Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prof. dr hab. Witolda Szyftera.

Celem konferencji było omówienie zagadnień diagnostyki audiologicznej u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Organizatorami konferencji były Fundacja BONUM COMMUNE, Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego BĄDŹ SOBĄ.

Dyskutowano o wielu tematach dotyczących zaburzeń w procesie komunikatywnym u dzieci, w tym o: zaburzeniach słuchu w wieku dziecięcym, diagnozie i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, polskich testach zdaniowych oraz wynikach działania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Podczas konferencji podsumowano i omówiono wyniki uzyskane w I etapie projektu badań przesiewowych z zastosowaniem Polskiego Testu Zdaniowego u Dzieci PTZ - D prof. Edwarda Ozimka.

Pani mgr Grażyna Greczka w sesji szkoleniowej przedstawiła podstawowe cele i założenia Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników z całej Polski.


powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11