nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, w ramach której zorganizowana została sesja dotycząca skryningu słuchowego. Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter - Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Przedstawił on działanie Programu w latach 2003-2016 oraz przybliżył początki, kiedy to powstała idea skrynigu słuchowego u noworodków na świecie i w Polsce. Dr n. med. Piotr Dąbrowski - zastępca Koordynatora Medycznego PPPBSuN w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na czynniki ryzyka predysponujące do wystąpienia niedosłuchu u noworodków urodzonych przedwcześnie. Mgr Grażyna Greczka przedstawiła analizę zgłaszalności na poziomie diagnostycznym PPPBSuN w Polsce. Najważniejsze zmiany, które zaszły na przełomie ostatnich lat zaprezentowała mgr Monika Zych analizując 13 lat działania PPPBSuN Fundacji WOŚP.

Sesja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Prelegenci odpowiadali na liczne pytania padające z sali obrad. Wiele tematów poruszanych w wystąpieniach Koordynatora Medycznego Programu oraz pracowników biura wzbudziło żywą dyskusję. Padały również liczne wnioski i propozycję zagadnień mogących wpłynąć na działanie Programu.

W Konferencji wzięło udział ponad 200 osób z całej Polski i z zagranicy.


powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11