nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2017

W dniach 5-7.10. odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2017 organizowana przez sekcję Otolaryngologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Konferencja kierowana była do lekarzy laryngologów, audiologów oraz specjalistów zainteresowanych tematyką chorób laryngologicznych. Wiodącymi tematami konferencji były: chirurgiczne leczenie chorób ucha środkowego, implanty słuchowe, nowoczesna diagnostyka i leczenie otosklerozy oraz postępy w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy. W programie zawarto także liczne sesje plenarne z udziałem gości zagranicznych, sesje ciekawych i trudnych przypadków, sesje satelitarne, warsztaty szkoleniowe, kursy praktyczne z dziedziny otolaryngologii oraz wystawę medyczną.

Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków licznie reprezentowane było przez dr Piotra Dąbrowskiego, który wygłosił wykład dotyczący implantacji ślimakowej jako jednej z metod leczenia dzieci zdiagnozowanych w ramach PPPBSuN. Mgr Grażyna Greczka zreferowała wyniki programu pilotażowego, którego celem było zwiększenie świadomości rodziców o konieczności odbycia diagnostyki w pierwszych 3 miesiącach życia dziecka w przypadku nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego słuchu lub wystąpienia czynników ryzyka. Mgr Monika Zych wygłosiła wykład dotyczący drugiego programu pilotażowego - metody AABR jako elementu skryningu słuchowego na I poziomie PPPBSuN.

W konferencji uczestniczyło około 350 osób, w tym 16 wykładowców zagranicznych. Wygłoszono 130 wykładów oraz zaprezentowano 25 prac w sesji plakatowej.

Podczas konferencji odbyło się także zebranie członków sekcji Otolaryngologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Jej nowym przewodniczącym został wybrany Prof. Witold Szyfter - Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

Kolejna, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2019 - odbędzie się w Poznaniu.


powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11