nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

Szkolenie dla I poziomu referencyjności PPPBSuN

W dniach 21-22 oraz 27-28 czerwca w Poznaniu, Koszalinie, Warszawie i Krakowie odbyły się cztery szkolenia z zakresu Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Łącznie w szkoleniach udział wzięło ponad 700 położnych i pielęgniarek z ośrodków I poziomu referencyjności Programu. Szkolenie było podzielone na 3 części. Pierwsza część spotkania, przeprowadzona przez pana Adama Nowaka - przedstawiciela firmy Oticon, dotyczyła nowego sprzętu do badania przesiewowego słuchu noworodków metodą OAE, który dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafił na niemal wszystkie oddziały neonatologiczne i intensywnej terapii noworodka w Polsce. W drugiej części spotkania sprawozdanie z działalności Programu przedstawiła mgr Grażyna Greczka z Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN. Zagadnienia obejmowały podsumowanie pracy wszystkich ośrodków biorących udział w Programie. Przedstawiono także statystki wynikające z Centralnej Bazy Danych oraz wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców dzieci, którzy nie zgłosili się z dzieckiem na badania diagnostyczne. Ostatnia część programu szkolenia przedstawiona przez Monikę Zych z Biura Koordynatora Medycznego PPPBSuN dotyczyła aspektów technicznych związanych z Programem. Omówiono sposób wpisywania dziecka do Centralnej Bazy Danych, rozwiano wątpliwości związane z zaznaczaniem czynników ryzyka niedosłuchu, przypomniano o zasadach związanych z wklejaniem certyfikatów do książeczek zdrowia dziecka, a także omówiono kwestie związane z ochroną danych osobowych. Szczegółowe sprawozdanie ze szkolenia znajdą Państwo w kolejnym numerze Biuletynu Uszko.

Serdecznie dziękujemy za tak liczny, a przede wszystkim bardzo aktywny udział w szkoleniach. Wszelkie Państwa sugestie zostaną wykorzystane w celu udoskonalania Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.

foto szkolenie

powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11