nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

EUSCREEN

Biuro Koordynatora Medycznego PPPBSuN było współorganizatorem spotkania dotyczącego podsumowania projektu EUSCREEN, mającego na celu porównanie programów badań przesiewowych w zakresie wzorku i słuchu u dzieci we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Odbyło się ono dnia 8 marca 2019 roku w Centrum Kongresowym UMP w Poznaniu.

W obradach wzięło udział około 100 osób z ponad 31 państw, w których prowadzone są badania przesiewowe. Biuro Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków było reprezentowane przez dr n. med. Piotra Dąbrowskiego, dr n. med. Grażyna Greczkę, Annę Gasińską.

Słuchaczom przedstawiono dane porównujące badania przesiewowe słuchu oraz wzroku pod względem organizacji, użytkowania sprzętu oraz finansowania w poszczególnych państwach. Zaprezentowano problemy, które wpływają na funkcjonowanie programów, przede wszystkim w obszarach o mniejszym zaludnieniu.

Prowadzona dyskusja wskazywała możliwości rozszerzenia działania programu badań przesiewowych słuchu w krajach mało rozwiniętych oraz na możliwe przyszłe, ale i oczekiwane osiągnięcia w tej dziedzinie. Obrady zakończyły się wspólną kolacją na Sali Białej Poznańskiego Bazaru.

foto konferencja
foto konferencja
foto konferencja

powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11