nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

EFAS 2019

Przedstawiciele Biura Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu w dniach 22-26.05.2019 uczestniczyli w międzynarodowej konferencji "14th European Federation Audiology Societies Congress 2019" w Lizbonie.

Polski Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prezentowany był w dwóch wystąpieniach. Anna Gasińska w swojej prezentacji "16 years of the Polish Universal Neonatal Hearing Screening Program" przedstawiła główne cele, założenia polskiego programu oraz zaprezentowała wyniki i osiągnięcia jego działalności w ciągu 16 lat.

Grażyna Greczka w swoim referacie "Automated auditory brainstem response - pilot screening program in selected NICU units in Poland" przedstawiła wyniki dotyczące działania programu pilotażowego z użyciem metody AABR przeprowadzonego w Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Obydwa wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Powszechny Program Badań Przesiewowych Słuchu został pochwalony za chęć próby wprowadzenia nowej metody badawczej, jaką jest badanie AABR.

W konferencji wzięło udział 722 uczestników. Zaprezentowano 300 wystąpień ustnych oraz 128 doniesień sesji plakatowej.

konferencja EFAS
konferencja EFAS

powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11