nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

List Koordynatora Medycznego PPPBSuN w związku z pandemią koronawirusa COVID-19

Kochani Rodzice Noworodków objętych Programem Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu!

Pandemia związana z szerzeniem się zakażenia koronawirusem COVID-19 nie ominęła również Polski. Zaangażowanie systemu zdrowotnego w naszym kraju w diagnostykę i leczenie chorych, zwalczaniu zakażenia i jego skutków wpływa na realizację poszerzonej diagnostyki słuchu oraz wydłuża czas interwencji u dzieci z niedosłuchem. Skryning słuchowy po porodzie realizowany jest bez większych zakłóceń na pierwszym poziomie programu w oddziałach położniczych i neonatologicznych. Wiemy, że pojawiają się trudności z diagnostyką niedosłuchu na drugim poziomie, co związane jest z zamknięciem lub ograniczeniem dostępu do poradni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych. Biuro Koordynatora Medycznego PPPBSuN na bieżąco monitoruje diagnostykę u noworodków z niewłaściwym wynikiem badania przesiewowego słuchu i grup ryzyka. Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej strony internetowej www.sluch.ump.edu.pl, gdzie umieszczone są adresy i dane kontaktowe ośrodków realizujących badania w ramach naszego Programu.

Żadne dziecko objęte Programem na pewno nie pozostanie bez opieki!

Życzę Państwu i Waszym Pociechom dużo zdrowia i wytrwałości

Koordynator Medyczny Programu PPBSuN
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter
Z-ca Koordynatora Medycznego Programu PPSuN
Dr n. med. Piotr Dąbrowski


powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11