nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

List Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków do Rodziców w związku z RODO

Szanowni Państwo!

Kochani Rodzice!

W związku z istnieniem systemu ochrony danych osobowych (RODO), umieszczenie w Centralnej Bazie Danych (CBD) informacji o przeprowadzonych badaniach skryningowych słuchu Państwa dziecka wymaga zgody rodziców. Brak takiej zgody powoduje szereg negatywnych skutków dla urodzonych dzieci. Dalsza diagnostyka ewentualnego niedosłuchu, monitorowanie czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, interwencja, rehabilitacja, protezowanie słuchu, leczenie operacyjne odbywa się poza stworzonym przez nas wspólnie przed 19 laty Programem. Ponadto lekarze, akustycy, rehabilitanci, protetycy słuchu nie mają możliwości śledzenia losów dziecka z potencjalnym niedosłuchem, co w znacznym stopniu spowalnia i utrudnia szybką diagnostykę i leczenie.

Zwracam się z prośbą, aby każdorazowo wyrażali Państwo zgodę na umieszczenie danych własnych i swojego dziecka w CBD. Brak zgody na objęcie noworodka opieką w ramach PPPBSuN musi być Państwa świadomą decyzją i może wiązać się z szeregiem niekorzystnych dla słuchu dziecka konsekwencji.

Przed wprowadzeniem w Polsce badań skrynngowych słuchu czas do postawienia diagnozy i podjęcia interwencji w związku z niedosłuchem lub głuchotą dziecka wynosił kilka lat. Obecnie dzięki badaniom skryningowym możemy rozpoznać niedosłuch lub głuchotę już do 3 miesiąca życia dziecka i najpóźniej do ukończenia pierwszego roku życia podjąć skuteczną interwencję polegającą na leczeniu, protezowaniu i rehabilitacji.

Proszę pamiętać również o tym, że brak zgody na objęcie opieką noworodka przez nasz Program po urodzeniu, nie wyklucza możliwości przystąpienia do niego w późniejszym terminie.

Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter
Z-ca Koordynatora Medycznego PPPBSuN
Dr n. med. Piotr Dąbrowski


powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11