nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

Jubileuszowy 50. Zjazd PTORL ChGiSz

W dniach 18-21 maja 2022 roku we Wrocławiu odbył się jubileuszowy 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Spotkanie otolaryngologów, nie tylko z Polski, ale także ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Czech i Izraela, miało miejsce we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia.

Tematem przewodnim Zjazdu były "Najnowsze trendy w laryngologii".

Sesję okrągłego stołu poświęconą badaniom przesiewowym słuchu poprowadził Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych badań Słuchu u Noworodków - Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter rozpoczynając ją wykładem pt. "To już prawie 7 000 000 dzieci przebadanych w ramach PPPBSuN". Przytoczył on w nim historię powstania oraz strukturę działania Programu, a także posłużył się statystykami pochodzącymi z Centralnej Bazy Danych Programu. Wystąpienie pt. "Nowe standardy badań przesiewowych słuchu na oddziałach intensywnej terapii noworodka - AABR" poprowadziła dr n. med. Grażyna Greczka. Podczas wystąpienia przedstawiła ona wyniki pilotażowego programu zastosowania metody AABR w screeningu słuchowym, który miał miejsce na oddziałach intensywnej terapii noworodka w ośrodkach w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Dr n. med. Piotr Dąbrowski - Zastępca Koordynatora Medycznego Programu - podczas swojego wystąpienia starał się wyjaśnić problem wpływu ostatniej pandemii na rozwój narządu słuchu podczas życia płodowego i związane z tym konsekwencje: "Czy wirus SARS-CoV-2 jest nowym czynnikiem ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków?". Ostatnie wystąpienie mgr Moniki Zych dotyczyło Standardów postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego słuchu u noworodków. Podczas swojego wystąpienia szczegółowo opisała drogę noworodka z podejrzeniem uszkodzenia słuchu, którą powinien przejść w ramach PPPBSuN, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka oraz zasad wydawania certyfikatów.

Wszystkim uczestnikom sesji serdecznie dziękujemy za aktywny udział. Pytania, które pojawiły się w trakcie dyskusji nad poruszanymi podczas Zjazdu tematami będą szeroko omawiane w najbliższym wydaniu Biuletynu Uszko.

konferencja zjazd ptorl

powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2022-07-15