nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

17.10.2014 - Wizyta Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Dnia 17 października 2014 roku w siedzibie biura Koordynatora Medycznego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków odbyło się spotkanie Konsultanta Programu z ramienia Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pani Joanny Dzyban oraz Administratora Centralnej Bazy Danych Pana Pawła Krawczyka z pracownikami Panią mgr Katarzyną Mikołajczak-Koordynatorem ds. logistycznych, mgr Grażyną Greczką-Statystykiem oraz z dr n. med. Piotrem Dąbrowskim-Zastępcą Koordynatora Medycznego PPPBSuN.

Podczas spotkania Pani Joanna Dzyban z Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała nowy komputer dla biura Koordynatora Medycznego PPPSBuN. Sprzęt ten jest niezbędny w pracy Pani statystyk, posiada szybkie i nowoczesne oprogramowanie. Za ten prezent serdecznie dziękujemy.

wizyta 10.2014

W trakcie wizyty w Poznaniu goście obserwowali pracę ośrodka Ginekologiczno-Położniczego I poziomu referencyjności PPPSBuN na ul. Polnej w Poznaniu. Spotkanie odbyło się Klinice Zakażeń Noworodka, gdzie Kierownikiem jest dr hab. med. Jan Mazela. Pani dr med. Katarzyna Wróblewska-Seniuk - lekarz neonatolog wraz ze współpracownikami pokazali gościom pracę na I poziomie referencyjności: badanie screeningowe słuchu przy użyciu otoemisji u noworodka, wypełnianie ankiet dotyczących czynników ryzyka, wpisywanie uzyskanych wyników badań do terminala Centralnej Bazy Danych, wklejanie certyfikatu przesiewowego badania słuchu do Książeczki Zdrowia Dziecka i udzielanie porad matce przy wypisie.

Następnie goście odwiedzili Klinikę Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej przy Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu. Pan prof. dr hab. Witold Szyfter - Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej po serdecznym powitaniu oprowadził gości po wszystkich oddziałach, pracowniach i bloku operacyjnym. Zaszczytem dla naszych gości była rozmowa z Panią dr hab. med. Bożeną Wiskirską-Woźnicą - Kierownikiem Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii. Dotyczyła ona diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci z niedosłuchem na II i III poziomie referencyjności.

Kolejna część wizyty odbyła się w Pracowniach Audiometrycznych, których Kierownikiem jest dr hab. med. inż. Piotr Świdziński. Ciekawe spostrzeżenia i tematy dotyczące sprzętu przekazanego przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz metodologia badań bardzo zainteresowały gości.


powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11