nagłówek

Aktualności

powrót do spisu aktualności

Nowy panel administracyjny PPPBSuN

W celu usprawnienia działań operacyjnych w obrębie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków firma EPIGON oddała do dyspozycji nowy panel administracyjny. Dzięki temu panelowi każda osoba wspierająca Program w Fundacji WOŚP, w Biurze Koordynatora Medycznego lub w dziale Helpdesk realizowanym przez EPIGON, może mieć nadany inny poziom uprawnień.

Taki mechanizm daje pewność, że udostępniane są jedynie te dane, które są potrzebne do realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Jednocześnie nowy moduł administracyjny pozwala lepiej monitorować pracę ośrodków wpisujących dane do bazy PPPBSuN. Ich aktywność jest wizualizowana poprzez czytelne wykresy, które łatwiej interpretować niż ciąg liczb.

nowy panel

Po wielu latach współpracy z użytkownikami Programu widać ciągłą potrzebę usprawniania komunikacji co zawsze owocuje lepszą jakością danych. Dlatego rozbudowano funkcjonalności takie jak system wysyłania wiadomości, umieszczanie komentarzy po każdej rozmowie telefonicznej z ośrodkiem, zarządzanie kontaktami.

W czasach wszechobecnych urządzeń mobilnych reżim pisania aplikacji internetowych narzuca nowe technologie. Nie inaczej jest w wypadku nowego panelu administracyjnego - można uruchamiać go na tablecie lub smartphone´ach co pracownikom Helpdesku pomaga w wypełnianiu obowiązków wsparcia użytkowników.

inż. Paweł Krawczyk
powrót do spisu aktualności
aktualizacja: 2020-04-11