nagłówek
1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt

1. Droga Mamo! Drogi Tato!

Sprawny słuch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju dziecka. Dziecko uczy się rozpoznawać dźwięki otoczenia, słucha mowy, uczy się jej rozumienia i stopniowo nabywa umiejętność porozumiewania się z innymi przy pomocy języka mówionego. Sprawne komunikowanie się ze światem zewnętrznym daje dziecku możliwość harmonijnego rozwoju – zdobywania wiedzy o otaczającym świecie, rozumienia znaczenia uczuć i emocji, uczenia się zachowań społecznych. Ciężkie uszkodzenie słuchu wrodzone, czy też nabyte w okresie wczesnego dzieciństwa może uniemożliwić rozwój mowy i poważnie zaburzyć rozwój świadomości i osobowości dziecka. Skutkom wczesnego uszkodzenia słuchu można zapobiec, jeśli dziecko otrzyma pomoc odpowiednio wcześnie – zanim ukończy 6 miesiąc życia. Aby wszystkie noworodki w Polsce miały równe szanse na uzyskanie takiej pomocy, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uruchomiła Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Fundacja zakupiła sprzęt do badań przesiewowych słuchu dla wszystkich oddziałów noworodkowych w Polsce oraz uzupełniła wyposażenie w ośrodkach, które zajmują się diagnostyką uszkodzeń słuchu u dzieci.


1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt
aktualizacja: 2022-04-13