nagłówek
1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt

3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy?

Poniżej prezentujemy Państwu prawidłowo opisany rozwój reakcji słuchowych i rozwój mowy u dziecka w poszczególnych okresach jego życia. Pamiętajcie o tym Państwo, że każde dziecko jest inne i ma swoje indywidualne tempo rozwoju. Każdą umiejętność zdobywa stopniowo. Jeśli przeczytają Państwo te wszystkie zalecenia i na jedno z pytań w określonym przedziale wiekowym nie możecie udzielić odpowiedzi, nie oznacza to jeszcze, że Państwa pociecha ma problemy ze słuchem. Jeśli jednak odpowiedź na dwa lub więcej pytań jest negatywna lub wątpliwa, prosimy o zgłoszenie się do lekarza rodzinnego.

do 3 miesiąca życia
Od około 2 miesiąca życia niemowlę zaczyna głużyć (gruchać). Głużenie to gardłowe dźwięki przypominające k, g, ch.
Jest to czynność odruchowa, niezwiązana ze słyszeniem. W tym okresie dziecko zaczyna reagować uśmiechem na Twój widok. Swoje emocje wyraża płaczem i gruchaniem.

Sprawdź, czy Twoje dziecko...
 • Budzi się przy głośnych dźwiękach
 • Reaguje przestrachem lub mruży oczy słysząc głośne dźwięki
 • Od około 2 miesiąca reaguje na Twój głos, uspokaja się, uśmiecha się, gdy Cię słyszy
 • Głuży (wydaje gardłowe dźwięki)

4-6 miesiąc życia
Około 5-6 miesiąca życia niemowlę zaczyna gaworzyć - świadomie, pod kontrolą słuchu, naśladuje dźwięki przypominające mowę: samogłoski, spółgłoski, sylaby. Wypowiedzi przypominają najczęściej brzmieniem ma, mu, da, di. Barwą głosu potrafi wyrażać emocje, np. zadowolenie czy niezadowolenie. Dziecko z poważnym uszkodzeniem słuchu nie gaworzy.

Sprawdź, czy Twoje dziecko...
 • Zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku - np. głosu, zabawek dźwiękowych, szczekającego psa
 • Reaguje na zmiany Twego głosu
 • Budzi się z lekkiego snu, gdy ktoś mówi
 • Gaworzy

7-12 miesiąc życia
Dziecko zaczyna łączyć sylaby w większe grupy. Używa dźwięków naśladujących mowę do wyrażania emocji czy potrzeb. Zaczyna różnicować usłyszane słowa, dostosowując do nich swoje reakcje - zaczyna reagować na swoje imię, rozumie proste polecenia i zakazy. Pod koniec pierwszego roku życia może wypowiadać 1-2 słowa ze zrozumieniem.
Sprawdź, czy Twoje dziecko...
 • Zwraca się w kierunku źródła dźwięku - głosu, grającej zabawki, itp.
 • Słucha, gdy się do niego mówi
 • Reaguje na swoje imię
 • Rozumie proste słowa, np. "mama", "oko", itp.- zwraca się w kierunku nazywanych osób, przedmiotów lub pokazuje je palcem
 • Rozumie proste polecenia i zakazy - "nie wolno!", "chodź tutaj" itp.
 • Powtarza sylaby (gaworzy)
 • Używa dźwięków naśladujących mowę, by zwrócić na siebie uwagę
 • Próbuje naśladować głosy zwierząt
 • Próbuje naśladować głośność i rytm Twego głosu

13-24 miesiąc życia
Jest to okres, kiedy dziecko opanowuje podstawowy zasób słów określających osoby i przedmioty ze swego otoczenia. Gwałtownie rozwija się rozumienie mowy. Dziecko stopniowo poszerza zasób słownictwa, zaczyna spontanicznie łączyć elementy swego słownika w kombinacje dwuwyrazowe. Pod koniec drugiego roku życia słownik dziecka może składać się z ponad 50 słów.

Sprawdź, czy Twoje dziecko...
 • Rozumie proste polecenia i pytania, np.: "gdzie jest twój but", "chodź", "podaj piłkę"
 • Umie pokazywać części ciała
 • Naśladuje głosy zwierząt
 • Kołysze się w rytm muzyki
 • Lubi zabawy-rymowanki, np. "idzie rak...", "koci-koci"
 • Wypowiada kilka do kilkudziesięciu słów
 • Próbuje składać po dwa słowa, np.: "chodź pa-pa", "am nie"

3-4 rok życia
Język wypowiedzi dziecka w tym okresie życia jest już dość dobrze ukształtowany. Dziecko potrafi opowiedzieć prostą bajkę lub wymyśloną historyjkę. Jego mowa jest na ogół zrozumiała, także dla obcych.

Zobacz, czy Twoje dziecko...
 • słyszy, kiedy wołasz je z innego pokoju
 • słucha radia i telewizji na tym samym poziomie głośności co inni członkowie rodziny
 • odpowiada na proste pytania: „kto?”, „co?”, „dlaczego?”, itp.
 • umie opowiedzieć, co wydarzyło się w przedszkolu, na podwórku
 • używa zdań, które składają się z 4 i więcej słów
 • wypowiada się dość swobodnie, na ogół bez powtarzania sylab czy słów?

4-5 rok życia
Systematycznie rozwija się uwaga słuchowa, powiększa się zasób słownictwa.

Obserwuj, czy Twoje dziecko...
 • umie wysłuchać z uwagą krótkiej historyjki i odpowiedzieć na proste pytania związane z jej treścią
 • słyszy i rozumie większość z tego, o czym mówi się w domu, w przedszkolu
 • buduje zdania zawierające dużo szczegółowych informacji
 • z łatwością porozumiewa się z innymi dziećmi i dorosłymi
 • wypowiada prawidłowo większość głosek
 • jego wypowiedzi są na ogół poprawne gramatycznie


1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt
aktualizacja: 2020-04-11