nagłówek
1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt

6. Co powoduje utratę słuchu?

U około 50% noworodków z uszkodzonym słuchem przyczyna jest nieznana lub niemożliwa do ustalenia. U 25% przyczyną utraty słuchu mogą być czynniki genetyczne. Należy jednak pamiętać, że genetycznie uwarunkowane uszkodzenie słuchu jest w większości przypadków recesywne 90% dzieci urodzonych z wadą słuchu ma słyszących rodziców. Oznacza to, że u pozostałych 25% noworodków utrata słuchu może być związana z takimi znanymi czynnikami ryzyka jak:

  • zakażenie wewnątrzmaciczne, na przykład wirusem cytomegalii,
  • inne nieprawidłowości, takie jak wada wzrokowa budowy twarzoczaszki,
  • masa urodzeniowa poniżej 1500 g,
  • wentylacja mechaniczna dłuższa niż 5 dni,
  • hiperbilirubinemia (żółtaczka),
  • leki ototoksyczne,
  • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • niska punktacja Apgar (0-4 w pierwszej minucie, 0-6 w piątej).

Jeżeli występuje którykolwiek z wymienionych czynników ryzyka, słuch dziecka powinien zostać jak najszybciej zbadany, a jeśli występuje kilka czynników, badanie powinno być powtarzane, co sześć miesięcy do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia. Dzieci, u których badanie przesiewowe wykaże nieprawidłowości, powinny niezwłocznie zostać natychmiast skierowane do audiologa dziecięcego w celu dalszej oceny.


1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt
aktualizacja: 2020-04-11