nagłówek
1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt

8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt?

Poważne zaburzenia słuchu występują u około trojga dzieci na 1.000. U 30% dzieci z niedosłuchem nie można ustalić przyczyny uszkodzenia słuchu. Nie są w grupie ryzyka, są ogólnie zdrowe, w rodzinie nie było przypadków niedosłuchu, rodzice nie są spokrewnieni. Niekiedy niedosłuch może postępować lub ujawnić się w ciągu kilku pierwszych lat życia. Niektóre dzieci mogą też utracić słuch później, na skutek przebycia infekcji, chorób zakaźnych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, urazów głowy itp.


1. Droga Mamo! Drogi Tato! 2. Jak rozpoznać niedosłuch u dziecka? 3. Mamo, Tato czy Twoje dziecko słyszy? 4. Co to jest badanie przesiewowe słuchu? 5. Dlaczego wykonuje się badanie przesiewowe słuchu u noworodków? 6. Co powoduje utratę słuchu? 7. Jak wykonuje się badanie potwierdzające niedosłuch? 8. Jak częste są uszkodzenia słuchu u noworodków i niemowląt? 9. Jak będzie badane Twoje dziecko? 10. Co oznacza nieprawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu? 11. Znamy już wynik wstępnego badania diagnostycznego. Co dalej? 12. Kontakt
aktualizacja: 2020-04-11