nagłówek

Kontakt

Biuro Koordynatora Medycznego
Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

koperta

Centrum Stomatologii
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel.: 61 854 73 17
faks: 61 854 73 18
e-mail: koordynator.sluch@wosp.org.pl

aktualizacja: 2022-04-13