nagłówek

Rada Naukowa

Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
Kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Jan Mazela

Kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Katarzyna Wróbleska-Seniuk

Klinika Zakażeń Noworodka Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Alicja Sekula

Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr hab. n. med. Marcin Szymański

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Dr hab. n. med. Maciej Wróbel

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Piotr Dąbrowski

Zastępca Koordynatora Medycznego Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Dr n. med. Grażyna Greczka

Koordynator Programu ds. raportów i analiz
Biuro Koordynatora Medycznego Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków

Lic. Anna Gasińska

Koordynator Programu ds. logistycznych
Biuro Koordynatora Medycznego Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
aktualizacja: 2022-04-13